Obsah dodávky

Obsah dodávky nízkoenergetických domů

Obsah jednotlivých dodávek má informativní charakter a nerozhoduje o celkové ceně za dílo.

OTEVŘENÁ HRUBÁ STAVBA -ZÁKLADOVÁ DESKA doba realizace 5 týdnů

 • základová deska a celoplošná hydroizolace AQUAIZOL stavby od základové desky
 • uložení ležaté kanalizace
 • konstrukce obvodových stěn, tloušťka 170 mm, SIP panel
 • konstrukce příček, tloušťka 120 mm, ( při ploché střeše 210 mm SIP panel )
 • vazníková konstrukce střechy, laťování, fóliování, krytina Bramac Moravská, Renova ( barva dle výběru )
 • rovná střecha ze systému SIP – ( KLIP –UP )
 • impregnace stavby dovoz na místo výstavby, spojovací prvky

UZAVŘENÁ HRUBÁ STAVBA ++ doba realizace 7 týdnů od ZD

 • otevřená hrubá stavba (už v ceně)
 • ukončení štítu střechy ( sedlové střechy OSB deskou )
 • plastové okno 5 komor, izolační trojsklo U=0,7, vchodové dveře plast (barva bíla, max 1/3 prosklená)

HOLODŮM +++ doba realizace 10 týdnů od ZD

 • venkovní zateplení 100 mm EPS, síťka, lepidlo, bez vyrovnání podkladu
 • okapový systém ( pozinkovaný plech barva),
 • zateplení stropu foukanou izolací EPS ( celulóza, EPS) 300 mm,
 • vnitřní elektřina, rozvody topení, voda, odpady, doprava, spojovací prvky , vnitřní penetrační protipožární nátěr ADINA na stěny ze SIP na strop SDK podhled bez tmelení broušení), venkovní parapety tepelný odpor konstrukce obvodové stěny je R = 6,7 m2.K/W, konstrukce střechy R= 9,9 m2.K/W

NA KLÍČ ++++ a PROJEKT pro stavební povolení, realizace projektu v hodnotě cca 47.500,- Kč v ceně domu na klíč

 • zateplení podlahy 80 mm, (1×18 mm OSB P+D ) „suchá podlaha „ ( 80 mm EPS , fólie, 40 mm cementový potěr )
 • plovoucí podlahy, keramická dlažba (možnost výběru v ceně dle VOTP) interiérové dveře (možnost výběru v ceně dle VOTP), vnitřní parapety, dodávka a montáž sálavých programovatelných radiátorů , bleskosvod, ( elektrické podlahové topení, sálavé infra za příplatek 540 Kč / m2 otopné plochy ),
 • práce osazení zřizovacích předmětů a sanity, keramických obkladů a dlažeb (kompletní materiály dodává zhotovitel po dohodě s investorem) interiérové nátěry stěn a stropů bílou malbou na klíč
 • finální venkovní omítka EXSTHERM STABIL,(BAUMIT Akrylát ) 1,5 mm podle výběru investora přípojky inženýrských sítí od venkovní hrany domu k připojovacímu bodu v délce do 7 m. Při realizaci prací mimo obsahu dodávky, budou takové práce po dohodě oceňované jako vícepráce.

PROJEKTOVÁ ČÁST OBSAHUJE

4 paré architektonicko-stavební řešení:

průvodní správa, technická správa , půdorys základů, půdorys přízemí, řez, pohledy, situace, osazení stavby na pozemek, statické posouzení (textová a výkresová část), elektroprojekt (elektroinstalace a venkovní přípojka), projekt elektrického topení, projekt zdravotechniky (rozvody vody a kanalizace), autorské a vlastnické práva k projektu má společnost