Půdní vestavba

Půdní vestavba kvalitně a za rozumnou cenu

Udělejte z té ošklivé půdy krásnou vestavbu

Půdní vestavba je v současnosti velmi oblíbeným prostorem k bydlení. Dříve téměř nevyužívané jsou dnes žádané a pokud se vestavba udělá dobře, bydlení je vysoce komfortní.

Proč si na realizaci vaší půdní vestavby vybrat právě Stavmat?

 
Mnohaleté zkušenosti, tomu odpovídající reference. Rozumné ceny, odpovídající kvalitě. Full servis, o vše se postaráme.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Jaká půda je vhodná? 

Půdní vestavba se nedá realizovat na každé půdě. Před každou plánovanou vestavbou je třeba posoudit míru úprav střechy k uvolnění prostoru pro bydlení. Také je nutné zpevnit podlahu, posoudit, zda charakter a stav nemovitosti dovolí zavést vodu a elektřinu, případně jaké úpravy s tím budou spojeny. Nezapomeňme ani na posouzení možnosti pohodlného přístupu do půdních prostor. Půdní vestavba, ať už v rodinném nebo panelovém domě, vyžaduje odpovídající stavební povolení vydané místně příslušným stavebním úřadem.

Všechno pádí kupředu a ve stavebnictví tomu není jinak

Dnešní stavební možnosti jsou naprosto jiné, než dříve. Především izolace, rychlé obklady sádrokartonem či ekopanelem a střešní okna celý proces rekonstrukce půdy nejen velmi urychlily, ale především zjednodušily a zlevnily.

Jaká střecha je nejvhodnější?

Sklon střechy by měl být nejlépe 35 až 55 stupňů. Příliš nízká střecha neposkytuje dostatečné pohodlí k dlouhodobému využívání tohoto prostoru. Nejvhodnější střechou pro tuto úpravu se jeví střecha sedlová. Je nejstarší a nejužívanější. Půdní prostor je na dvou protilehlých stranách omezen dvěma skloněnými střešními rovinami, protínajícími se v hřebenu. Ve druhých dvou protilehlých stranách je podkroví omezeno štítovými zdmi, které umožňuje zřízení oken. Mansardová střecha má střešní plochy složeny ze dvou rovin svírajících tupý úhel. Tuto střechu lze provést jako sedlovou, valbovou nebo pultovou. Střechu sedlovou lze stavět jen nad půdorysem jednoduchým – čtvercovým nebo obdélníkovým. Zlepšit výhody sedlové střechy lze zvětšením sklonu střešních ploch. Sklon střešních ploch se zpravidla řídí druhem krytiny. Měl by být takový, aby zajišťoval dostatečnou rychlost odtoku vody ze střechy. Rovněž a především má sklon střechy vliv na reálné využití střešního prostoru při okapu. Půdní vestavba a sedlová střecha – ideální řešení.

Půdní vestavba a inženýrské sítě

Pro půdní vestavbu je relevantní především elektřina, zjistěte si, zda současné rozvody podkroví „utáhnou“.

Okna a vikýře 

Půdní vestavba je příjemná pro bydlení pokud dobře rozvrhneme počet, velikost a rozmístění střešních oken a vikýřů i vzhledem ke světovým stranám. Střechu musíme také dobře tepelně izolovat a to nejen proto, abychom zabránili tepelným ztrátám, ale také proti příliš velkému teplu (tropická vedra v Česku už jsou téměř běžné), zvláště pokud střecha velkou plochou směřuje na západ. Pokud tyto podmínky dodržíme, je půdní vestavba ideální řešení pro bydlení.

A co sádrokarton? 

Proč je sádrokarton pro půdní vestavbu tak oblíbený? Sádrokarton je v interiéru oblíben především proto, že se jedná o stavební prvek spadající do kategorie suchých technologií, to znamená, že se jeho použitím stavba výrazně urychlí. Také jsou sádrokartonové desky lehké a pevné, poskytují snadnou manipulaci, nabízí široké využití ve stavebnictví. Jediná nevýhoda je ta , že nemůžeme sádrokarton použít jako nosnou stěnu a také nemá rád vlhkost. Půdní vestavba je pro sádrokarton ideální – vytvoření příček, snížení vysokých stropů, zakrytí neestetického potrubí, výstavba komor, šaten, a v neposlední ředě je sádrokarton vhodný pro zvýšení zvukové či tepelné izolace a tak dále. Sádrokartonové desky se vyrábějí v několika tloušťkách,ale nejužívanější je deska tloušťky 12,5 mm. Větší tloušťky se používají z důvodů požárních, akustických či kvůli zvýšení odolnosti proti průrazu; desky menší tloušťky se užívají pro ohýbané konstrukce či tzv. suché omítky. Desky lze montovat i ve více vrstvách.